ณ ริมฝั่งโขง เพฑูรย์

ISBN:

Published:

Paperback

424 pages


Description

ณ ริมฝั่งโขง  by  เพฑูรย์

ณ ริมฝั่งโขง by เพฑูรย์
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 424 pages | ISBN: | 6.28 Mb

รินคำ หญิงสาวผูไมเคยรูจักและไดรับความรักกับสัมผัสอันออนโยนจากชายทีไดชือวา พอ และเติบโตขึนมาพรอมกับปมของชาติกำเนิด ตัดสินใจออกตามหาสาเหตุทีทำใหบุพการีของเธอตองพลัดพรากจากกันถึงวังเวียง ประเทศลาว อันเปนจุดเริมตนของตำนานรักครังใหม ระหวางเธอกับMoreรินคำ หญิงสาวผู้ไม่เคยรู้จักและได้รับความรักกับสัมผัสอันอ่อนโยนจากชายที่ได้ชื่อว่า พ่อ และเติบโตขึ้นมาพร้อมกับปมของชาติกำเนิด ตัดสินใจออกตามหาสาเหตุที่ทำให้บุพการีของเธอต้องพลัดพรากจากกันถึงวังเวียง ประเทศลาว อันเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานรักครั้งใหม่ ระหว่างเธอกับ อานน วิศวกรหนุ่ม แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ที่มีดอกจำปาลาวและแม่น้ำซองเป็นสะพานแห่งรัก...

ความรัก...โลภ...โกรธ...ชิงชัง และปมในอดีต ทำให้รินคำต้องเผชิญชะตาชีวิตที่ผกผัน หล่อนจะตัดสินใจกำหนดชะตาชีวิตของตัวเธออย่างไร ระหว่างคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ กับความรักที่มั่นคงของผู้ชายคนหนึ่ง ที่หัวใจของเธอร่ำร้องอยากอยู่เคียงข้างเขาและฝากตัวเป็นลูกหลานของแผ่นดินลาวตลอดไป!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ณ ริมฝั่งโขง":


gim-chocen.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us